GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Gdy będziesz świadkiem cyber przemocy lub będziesz jej bezpośrednią jej ofiarą to nie bój się powiedź o tym! Opowiedz o tym najbliższej osobie, a jeśli nie to skieruj się do pedagoga szkolnego lub rzecznika praw ucznia. Najważniejsze żebyś nie był sam z tym problemem.