Klauzula informacyjna dla Uczniów, Rodziców, Petentów  Szkoły Podstawowej
im. ks. J. Twardowskiego w Mysłowie

 

     W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych oraz przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych:

     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Mysłowie z siedzibą Mysłów 116a, 21-426 Wola Mysłowska, zwaną dalej Administratorem; Administrator prowadzi operację  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

     Przedstawiciel Administratora Danych: Renata Pacek Dyrektor Szkoły
(gimnazjummyslow@wp.pl)  

         Inspektor Ochrony Danych: Magdalena Mikołajewska

1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a)   dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica przetwarzane są w celu rekrutacji dzieci do szkoły/ przedszkola, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego oraz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996), oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO

b)  dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. -RODO

c)   wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły (fecebooku) na podstawie podpisanej zgody, zgodnie  z art. 6 ust.1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO

2. Zebrane dane będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikających z przepisów prawa.

3. Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.     

4.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r.

6. Pozyskane  dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa w tym m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej – SIO, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Gminy Wola Mysłowska, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkoły, i inne na wniosek np. PPP, Sąd, GOPS, PCPR.

7.Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8.Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie zamieszczona na stronie szkoły.

 

 


FESTIWAL TALENTÓW

 

     Dnia 18.06.2018 r w naszej szkole odbył się V  Festiwal Talentów pod hasłem: „Fortuna kołem się toczy”. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty wokalne, taneczne i plastyczne.
     Przeboje muzyki współczesnej wykonywali następujący uczniowie: Natalia Szczęśniak kl. III a, Natalia Kamola kl. II a, Emilia Kamińska II b, Marcin Miszkurka klasa II b, Zespół muzyczny klas III w składzie: Maksymilian Szewczak, Michał Szerszeń, Sebastian Lewoszewski, Paweł Papiewski, Radosław Głębicki, Cezary Bańcerek. W kategorii tanecznej wystąpił zespół taneczny klasy II a. W przerwie mogliśmy podziwiać prace plastyczne: Katarzyny Chojęty II b i Aleksandry Ciołko klasa II a.

     Dodatkowym elementem zabawy było „Koło fortuny” prowadzone przez Angelikę Cegiełkę i  Katarzynę Chojętę oraz zabawa „Co jest w pudełku?”.

Katarzyna Chojęta

 

 


ŻYJ BEZ NAŁOGÓW I PRZEMOCY

 

 

     14 czerwca w Mysłowie odbył się Gminny Konkurs - „ŻYJ BEZ NAŁOGÓW I PRZEMOCY”, przyjechały do nas siedmioosobowe zespoły z innych szkół podstawowych. Każdy zespół miał za zadanie przygotować scenkę, plakat i napisać test wiedzy. Nad wszystkim czuwało jury, które wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach i przedstawiło wyniki klasyfikacji ogólnej. W czasie przerwy odbyły się pokazy chemiczne prezentowane przez grupę „Zaelektryzowani”. Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali  prezentowane doświadczania z zakresu biologii, fizyki i chemii, mogli nie tylko zobaczyć eksperymenty, ale również wziąć udział w niektórych z nich, co wykonywali z wielkim zaangażowaniem. Doświadczenia dostarczyły wszystkim obecnym niezapomnianych przeżyć i emocji. Po zakończeniu wszystkich konkurencji ogłoszono wyniki i uczniowie udali się do domu.
Tak oto zaprezentowały się poszczególne klasy naszego gimnazjum:

I m. – IIIb, IIIa, IIb

II m. – IIa.

Agata Chudzik

 


 NAUKOBUS W NASZEJ SZKOLE

     Naukobus to nowoczesne mobilne laboratorium, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Centrum Nauki Kopernik zaprezentowało 10-11.06. 2018 dla uczniów naszej szkoły oraz uczniów z Gminy Wola Mysłowska. Wystawę odwiedziło ok. 300 uczniów!

     Ekspozycja objazdowa pt. „Eksperymentuj ! ” stworzona została przez pracowników z CNKw oparciu o przedmioty interaktywne. To znaczy, że trzeba wszystkiego spróbować samodzielnie: dotknąć, sprawdzić, przetestować. Bo tak faktycznie głównym „eksponatem” pokazu jest jej odbiorca. Zwiedzający mógł doświadczyć, jak działają jego własne zmysły i mózg. Niejeden efekt eksperymentu wprawiał w zdumienie. Poprzez łączenie nauki i zabawy dzieci mogły przeprowadzić doświadczenia z zakresu fizyki i przyrody, poznać tajniki ludzkiego organizmu, a także wykorzystać matematykę w praktyce – a to wszystko pod okiem animatorów z warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Angażujące uczniów eksperymenty to sposób na rozbudzenie ich ciekawości i zainspirowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy. Często  wywoływały  uśmiech, a co najważniejsze wzbudzały zainteresowanie.

     Oby takich ciekawych projektów było jak najwięcej!

Agnieszka Zalewska

 

 


 REKORDOWY POLONEZ


     W tym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Ewy Kuryły  zatańczyli „rekordowego” poloneza. W biciu rekordu brało udział 28 par z klas II i III gimnazjum. A było to w piątek 8 czerwca o godzinie 11.00.

     Polonez to tradycyjny polski taniec reprezentacyjny, a dawniej dworski. Jest tańcem   uroczystym, któremu towarzyszą dostojne kroki. Tempo samego tańca jest raczej powolne. Jednak atmosfera podczas oficjalnej próby bicia rekordu na najwięcej osób tańczących poloneza jednocześnie okazała się z pewnością gorąca!

 

  Emila Kamińska
 


WIECZOREK POŻEGNALNY KLAS III GIMNAZJUM

     W środę, 6 czerwca, odbył się wieczorek pożegnalny klas III gimnazjum. Uczniowie wraz z rodzicami przybyli do szkoły o godzinie 17. Uwagę zwracały piękne kreacje dziewcząt i eleganckie garnitury chłopców. Humory dopisywały. Wieczorek rozpoczęła Pani Dyrektor dziękując rodzicom i uczniom za minione 3 lata nauki i życząc wszystkim udanej zabawy. Głos również zabrała przedstawicielka uczniów klas III Klaudia Mućka. Uczniowie rozpoczęli zabawę polonezem.  Na zakończenie był tort i prezentacje zdjęć przygotowane przez uczniów klas II gimnazjum. Mogliśmy wspominać 3 lata gimnazjum wspólnej nauki i zabawy w naszej szkole. Był śmiech i łzy wzruszenia. Bardzo dziękujemy rodzicom za ogromny wkład pracy  w przygotowanie tej imprezy, która na pewno na długo pozostanie w pamięci.

Emilia Kamińska

 


VI PRZEGLĄD PIOSENKI UCZNIOWSKIEJ


     W gimnazjum 4 czerwca odbył się VI Szkolny Festiwal Piosenki Uczniowskiej. W festiwalu wzięli udział uczniowie klas II i III. Wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali różnorodny repertuar. I pewnie ani się obejrzymy, jak nagrają własne płyty. Wykonawców oceniała komisja konkursowa w składzie: Aleksandra Kamola i Agnieszka Zalewska. Pani Anna Kamińska opiekun Samorządu Uczniowskiego przed odczytaniem werdyktu mówiła o właściwym doborze repertuaru, zachęcała do pielęgnowania swoich talentów i pracy nad sobą. Pomysłodawcą konkursu jest Samorząd Uczniowski.
     Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe medale.

Emilia Kamińska

 


DZIEŃ DZIECKA


     Czerwiec to jeden z miesięcy szczególnie wyczekiwany przez dzieci, a to dlatego, iż pierwszego  dnia jest właśnie ich święto - „Dzień Dziecka”. Międzynarodowy Dzień Dziecka uchwalono w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Obchodzony jest od 1955 w różne dni roku w różnych krajach. W Polsce przypada 1 czerwca.  Tego dnia wiele się dzieje nie tylko w naszych domach. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Wola Mysłowska, jak co roku, był to dzień zorganizowany na sportowo. Na wstępie p. wójt Gminy Wola Mysłowska Władysław Mika rozpoczął od ciepłych słów powitania i złożył wszystkim dzieciom najserdeczniejsze życzenia z racji ich święta. Następnym etapem tego dnia były występy artystyczne i pokazy tańca. Zarówno dla dziewczyn jak i chłopców były przygotowane liczne konkurencje sportowe.  Walka i doping pomagały uczestnikom od początku do samego końca. Ostatecznie poznaliśmy zwycięzców, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy. WSZYSTKIM serdecznie gratulujemy. Dziękujemy zaangażowanym w przygotowanie tego "SUPER DNIA DZIECKA". Oby takich słonecznych dni, pełnych pogody ducha i roześmianych serc naszych dzieci było jak najwięcej. Moc gorących życzeń pełnych miłości, ciepła i zrozumienia dla wszystkich dzieci życzą Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mysłowie.

 


DZIEŃ MATKI I OJCA


     Z okazji Dnia Matki i Ojca uczniowie naszej szkoły z klas 0-VII i gimnazjum zaprosili swoich rodziców. Dzieci w tym szczególnym dniu przedstawiły przygotowany przez siebie koncert życzeń. Nauczycielem opiekunem była p. Alicja Majek. Dzieci wręczyły rodzicom  kwiaty i  własnoręcznie wykonane upominki w podzięce za trud wychowania oraz miłość, którą od nich otrzymują. Zaprosiły na wspólny słodki poczęstunek. Uczniowie stworzyli podczas występów serdeczną, miłą i odświętną atmosferę. Wszystkie mamy i tatusiowie zachwycali się  występami swoich dzieci i byli dumni ze swoich pociech. Uśmiechy na ich twarzach oraz gromkie brawa świadczyły o niezwykłej radości. Występujące dzieci wzbudziły duże wzruszenie i emocje. Niejednokrotnie widoczne były łzy szczęścia. Życzymy drogim rodzicom dużo szczęścia, zdrowia oraz zadowolenia ze swych pociech.

 

Emila Kamińska

 

 


SCRATCH W NASZEJ SZKOLE

 

     W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I-III oraz 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mysłowie wzięło udział w projekcie dofinasowanym z Funduszy Europejskich  „Razem odkryjemy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego”.

     W ramach projektu przeszkoleni zostali nauczyciele przez trenera z zakresu programowania. Nauczyciele uczestniczący w tym działaniu dostali laptopy do pracy oraz materiały dydaktyczne. W zakresie zajęć zostało zrealizowanych 15 godzin lekcyjnych z dziećmi (w tym 7, w których uczestniczył trener).  Uczniowie tworzyli multimedialne animacje oraz gry w programie „Scratch”. Projekt ten udowodnił dorosłym i dzieciom, że programowanie wcale nie jest trudne, wręcz przeciwnie – to świetna  i wciągająca zabawa! Scratch ma duży potencjał dydaktyczny. Dzięki niemu rozwijamy  u uczniów umiejętności  logicznego myślenia,  samodzielnego dochodzenia do rozwiązań, wyciągania logicznych wniosków.

     Podsumowaniem zajęć była wycieczka do Lublina, podczas której uczniowie zwiedzili Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz IQ Studio Centrum Nauki i Zabawy. Uczestnicy wrócili zadowoleni z wycieczki.

  

Nauczyciele klas 0 - III

 LEKKOATLETYCZNE ZAWODY SPORTOWE

     18 maja odbyły się powiatowe zawody lekkoatletyczne w Hucie Dąbrowie. Chłopcy zajęli 2 miejsce oraz dziewczęta 3 zakwalifikowali się do regionowych zawodów w Białej Podlaskiej. 24 maja o godz. 10.00 nasza szkolna drużyna zaprezentowała się na stadionie AWF Biała Podlaska. Indywidualne sukcesy uczniów:

- 3 miejsce Michał Szerszeń (bieg na 100m 11.96 (CEST))

- 1 miejsce Damian Grzyb (bieg na 1000m 2.41,99 (CEST))

- 1 miejsce Sebastian Lewoszewski (rzut dyskiem 61.50 (CEST))

- 3 miejsce Mateusz Głodek (rzut dyskiem 43.26 (CEST))

- 1 miejsce Natalia Lasota (rzut oszczepem 25.34 (CEST))

- 1 miejsce Dominika Mróz (rzut dyskiem 24.60 (CEST))

- 1 miejsce Aleksandra Czajka (skok wzwyż 141 (CEST))

- 3 miejsce Agata Chodzik (skok wzwyż 138)

         W indywidualnych zawodach wojewódzkich w Biłgoraju Aleksandra Czajka została wicemistrzynią województwa w skoku wzwyż, a Sebastian Lewoszewski zajął 3 miejsce
w pchnięciu kulą. 

         Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Aleksandra Czajka
TCZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     17 maja 2018 roku w Mysłowie odbył się  Gminy Czwórbój Lekkoatletyczny dziewcząt
i chłopców szkół podstawowych.
 W skład czwórboju wchodzą cztery dyscypliny: bieg na 60 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz bieg na 600 m dla dziewcząt  i 1000 m dla chłopców. Nasza szkoła w klasyfikacji końcowej wypadła następująco:

Kategoria: klasy IV-VI

I m. e -dziewczęta

II m. e -chłopcy  

Najlepszą zawodniczką czwórboju została Diana Szczęśniak.

Indywidualne pojedynki klas VII:

II m. e- Kinga Matyka

III m. e -  Kamil Dziubak

Anna Kamińska

 

 


TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM     Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych odbyły  się 15 i 16 maja w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie. Naszą  szkołę reprezentowali: Damian Sobiech – klasa VII, Szymon Lada -  klasa VI i Amelia Leszko – klasa V, Damian Kondej, Adrian Czajka uczniowie klasy II gimnazjum.  Do konkursu przygotowywali: p. Mariola Kosmowska i p. Przemysław Mańko . Celem organizowanego corocznie Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym jest między innymi edukacja motoryzacyjna oraz popularyzacja przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach dzieci i młodzieży.

Przemysław Mańko

 AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY ŚMIERCI PAPIEŻA JANA PAWŁA II

     2 kwietnia obchodziliśmy 10 rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II. Z tej okazji 15 maja odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy II gimnazjum pod opieką nauczyciela języka angielskiego pani Moniki Oszal. Hasłem przewodnim uroczystości były słowa:” IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ”. W atmosferze zadumy i wyciszenia wspominaliśmy wydarzenia związane z  życiem Papieża. Nie zabrakło w niej myśli i przesłań Jana Pawła II  skierowanych do dzieci i młodzieży. Całość apelu dopełniły utwory poetyckie Karola Wojtyły recytowane przez uczniów z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem. Uroczystość ta była zarówno hołdem oddanym przez uczniów naszej szkoły największemu Polakowi wszechczasów – Świętemu Janowi Pawłowi II,  jak też podziękowaniem za jego pontyfikat będący niepowtarzalnym darem dla każdego z nas.

Agata Chudzik 
EDUKACJA JEST PODRÓŻĄ - RELACJA Z WYCIECZKI DO WARSZAWY     14 maja uczniowie z klas: 7 szkoły podstawowej,  II i III gimnazjum pod opieką p. M. Porakowskiej, p. A. Kamińskiej, p. A. Zalewskiej pojechali na wycieczkę do Warszawy. Pierwszym elementem wycieczki było spotkanie oko w oko z groźnymi zwierzętami. Przez kilka godzin obserwowaliśmy z bliska wiele egzotycznych, dzikich,  niebezpiecznych zwierząt. Widzieliśmy min.: małpy, niedźwiedzie, żyrafy, słonie, krokodyle, papugi, węże, pająki, jaguary, rekiny i wiele innych. To była pouczająca lekcji biologii.

     Drugim element wycieczki była wizyta w  ESCAPE ROOM ;to nowoczesna forma rozrywki polegająca na zabawie w jednym z tematycznych pokoi i rozwiązywaniu szeregu zagadek logicznych i zręcznościowych, podczas których konieczna jest świetna praca w grupie oraz komunikacja mające na celu wydostanie się z zamkniętego pomieszczenia. Każdy pokój to zupełnie inny świat. W tym centrum rozrywki spędziliśmy ponad godzinę. Podsumowanie wyprawy stanowił posiłek w Mc Donald’s i zakupy w Centrum Handlowym Sadyba.

Emilia KamińskaGMINNY KONKURS RECYTATORSKI "DLA NIEPODLEGŁEJ"


     W piątek 11 maja 2018 roku  odbyła się XI edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego "Dla Niepodległej". W konkursie wzięli udział  uczniowie ze szkół podstawowych z Wandowa, Mysłowa, Lisikierza, Jarczewa i gimnazjaliści z Mysłowa. Naszą szkołę reprezentowali: klasa VI- Szymon Lada, klasa VII -Damian Sobiech,  Dagmara Beczek - klasa IIa,  Aleksandra Czajka -klasa II b, Wiktoria Klimek -klasa III a, Kacper Rosiak-klasa IIIb.  Konkurs miał przede wszystkim na celu uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, rozwijanie zainteresowań poezją i prozą patriotyczną, zachęcenie do zdrowej rywalizacji.  Każdy z uczestników zaprezentował jeden wiersz lub fragment prozy. Wybór laureatów był trudny, gdyż wszystkie wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane. Po dłuższych naradach Jury wyłoniło zwycięzców konkursu. Pod uwagę brano interpretację i ogólny wyraz artystyczny. Uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca: kategoria szkoły podstawowe: miejsce III Szymon Lada, wyróżnienie Damian Sobiech, kategoria gimnazjum: I miejsce ­- Aleksandra Czajka,
II miejsce - Dagmara Beczek, III miejsce - Wiktoria Klimek, wyróżnienie - Kacper Rosiak. 
     Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i słodkości. Recytatorzy Gminnego Konkursu Recytatorskiego przygotowywali się  do udziału pod opieką nauczycieli :    p. Hanny Frąc – szkoła podstawowa, p. Renaty Pacek, p. Alicji Majek – gimnazjum. Organizatorem  była
Gminna Biblioteka Publiczna im. Gustawa Wyssogoty – Zakrzewskiego w Woli Mysłowskiej.

Aleksandra Czajka

 


WIWAT TRZECI MAJ!

MIJA 227 LAT OD UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

     W piątek 27 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Mysłowie  odbyła się uroczysta akademia z okazji zbliżającej się 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

     Uczniowie pod kierunkiem pani Hanny Skwarek i pani Ewy Kuryła zaprezentowali program artystyczny, w którym przedstawili słowem i piosenką cenną lekcję historii. Mieli okazję popisać się swoim kunsztem recytatorskim i muzycznym.

     Nasi aktorzy bardzo trafnie przedstawili źródło Konstytucji 3 Maja, która odegrała ogromną rolę w historii naszej Ojczyzny. Przedstawiona przez nich żywa lekcja historii miała na celu przybliżyć tamte wzniosłe wydarzenia związane z uchwaleniem pierwszej w Europie a drugiej na świecie konstytucji. W ten sposób uczniowie wzbogacili wiedzę historyczną młodszych kolegów i koleżanek o tym patriotycznym wydarzeniu. W akademii nawiązano do poszanowania naszych symboli narodowych i zastanawiano się, czym dzisiaj dla Polaków są: wolność, naród i Ojczyzna. Akademia wzbudziła uczucia patriotyczne wśród uczniów i w ciekawy sposób przedstawiła wydarzenia historyczne i teraźniejszość. Przenosząc nas w minione wieki, nasi aktorzy przypomnieli karty historii po to, by czerpać z nich siłę, mądrość i wartości.

     Na zakończenie p. dyrektor Renata Pacek  podziękowała za ciekawy występ, a uczniowie w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę udali się na zewnątrz, gdzie uroczyście w towarzystwie panów leśników został zasadzony DĄB NIEPODLEGŁOŚCI.


DROGA DO WYMARZONEJ PRACY - TEST PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

     25 kwietnia w środę uczniowie klas III gimnazjum mieli okazje zmierzyć się z testem preferencji zawodowej pod kierunkiem pracowników Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białej Podlaskiej. Celem działania MCIZ jest prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej dla uczniów, szczególnie tych mieszkających z dala od większych miast, test może pomóc odkryć  zawodowe powołanie. Zawiera stwierdzenia obrazujące czynności, sposoby postępowania, zachowania oraz sposoby postrzegania otoczenia w różnych zawodach i na różnych stanowiskach pracy. W ramach odkrywania dalszej drogi edukacyjnej są również prowadzone spotkania z przedstawicielami szkół średnich z województw mazowieckiego i lubelskiego, którzy chętnie nas w tym celu odwiedzają. 

Agnieszka Zalewska


"ZAWODOWE ALEJE"

     21 kwietnia w sobotę odbył się VI Finał  Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „Zawodowe Aleje”. Naszą  szkołę reprezentowali uczniowie gimnazjum: Wiktoria Klimek i Grzegorz Iwaniec, nauczycielem przygotowującym do zmagań konkursowych była p. Małgorzata Odalska- nauczyciel techniki. Myślą przewodnia konkursu jest zainteresowanie uczniów gimnazjów wiedzą techniczną, zwrócenie uwagi na kształcenie  
w szkołach o profilu technicznym. Uczniowie z gimnazjów powiatu łukowskiego, uczestnicząc w konkursie, mogli sprawdzić swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne z  mechaniki, informatyki, elektroniki i ekonomii. Konkurs został przeprowadzony
w dwóch etapach. W pierwszym uczestnicy udzielali odpowiedzi na pytania testowe. Grzegorz Iwaniec, uczeń naszej szkoły, zajął II miejsce. W drugim etapie, w części praktycznej,  gimnazjaliści wykonywali zadanie praktyczne z branży informatycznej, mechanicznej, ekonomicznej lub elektrycznej. GRATULUJEMY.


ŻYCZENIA URODZINOWE DLA KRÓLOWEJ ELŻBIETY II

     Dnia 21 kwietnia 2018 r. królowa Wielkiej Brytanii obchodziła swoje 92 urodziny. Uczniowie klasy II oraz III SP w Mysłowie w ramach zajęć "Poznaj język angielski poprzez zabawę" (z projektu "Lepszy start w przyszłość uczniów w gminie Wola Mysłowska") przygotowali dla królowej na tablicy kartę urodzinową oraz zaśpiewali "Happy birthday". Wiadomość wysłaliśmy za pośrednictwem Twittera.

Ewa Chudzik

 EGZAMINY GIMNAZJALNE


     35 uczniów III klas Gimnazjum w Mysłowie w dniach 18,19,20 kwietnia pisało egzamin gimnazjalny. Tegoroczni uczniowie III klas gimnazjów są przedostatnim  rocznikiem, który pisze egzamin gimnazjalny. W środę gimnazjaliści zmagali się z testem humanistycznym, w czwartek - zdawali egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, w piątek - z języka obcego.

     Jako pierwszy był blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie (uczniowie mieli godzinę na jego rozwiązanie). Następnie była przerwa, po której przystąpili do bloku zadań z języka polskiego (ta część egzaminu trwała półtorej godziny). Uczniowie z dysfunkcjami mogli mieć przedłużony czas na rozwiązanie obu bloków. Uczniowie w całym kraju pisali takie same testy. Prace zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

     Na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, który uczniowie pisali w czwartek, najpierw był blok zadań z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. Gimnazjaliści mieli godzinę na jego rozwiązanie. Były to zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń musiał wskazać odpowiedź właściwą spośród podanych. Po przerwie przystąpili do bloku zadań z matematyki. Były wśród nich zarówno zadania zamknięte jak i otwarte. Ta część egzaminu trwała półtorej godziny.

     W piątek gimnazjaliści pisali egzamin z języków obcych. Na poziomie podstawowym z języka obcego musieli m.in. na podstawie wysłuchanych  wypowiedzi dobrać do nich właściwą reakcję. Mieli też za zadanie uzupełnić tekst odpowiednimi wyrazami podanymi w ramkach i umieć zareagować w określonych sytuacjach. 

Wyniki egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego będzą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Na wyniki z egzaminu gimnazjalnego poczekamy do czerwca. TRZYMAMY KCIUKI.


 KONKURS JĘZYKOWY "LEON"


     W czwartek 12 kwietnia uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym "LEON" z języka angielskiego. Konkurs miał na celu sprawdzenie posiadanych umiejętności językowych i  zachęcenie uczniów do nauki języka angielskiego.
     Odważni uczniowie z naszej szkoły, którzy wzięli udział, to:

Maja Kamola, Igor Leszko - klasa I

Jakub Czerniec, Patryk Kowalski - klasa II

Wiktor Mikołajewski, Julia Lada, Piotr Talarek - klasa III

Wojciech Kamola, Weronika Wdowiak, Daria Popiołek, Kinga Kamola,
Katarzyna Matyjasek - klasa IV

Bartłomiej Kamola, Przemysław Mućka, Julia Czerniec, Anna Kamola - klasa V

Szymon Lada - klasa VI

Nauczycielem przygotowującym uczniów do zmagań konkursowych była p. Ewa Chudzik.

     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w przeciągu dwóch miesięcy.


 AKCJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA" W NASZEJ SZKOLE


     Czy można zrobić coś dobrego dla naszej planety? Można! W środę 11 kwietnia uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami zaopatrzeni w worki i rękawiczki ruszyli sprzątać wyznaczony teren: las, drogi oraz teren wokół szkoły. Uczniowie oprócz zbierania śmieci przede wszystkim w sposób pożyteczny na łonie natury spędzili czas. Dzięki dużemu zaangażowaniu nazbieraliśmy wiele worków pełnych odpadów. Tegoroczne działania uświadomiły nam, że wyrzucone do wody lub porzucone w lesie szklane i plastikowe butelki, foliowe torby i opakowania po produktach spożywczych, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowiska. W Polsce akcja „Sprzątanie świata”  jest promowana od 1994 roku. 

Dziękujemy uczniom za ich ogromne zaangażowanie w tę akcję!

 

 Emila Kamińska


 KONKURS MATEMATYCZNY "PANDA"

 

     10 kwietnia we wtorek w naszej szkole został przeprowadzony konkurs matematyczny ”Panda” przeznaczony  dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VII) i szkół gimnazjalnych (klasy II-III).

     Uczniowie, którzy brali udział to: Wojciech Kamola, Piotr Kamola- uczniowie klasy IV,   Dagmara Beczek, Emila Kamińska, Weronika Sadło,  Aleksandra Czajka, Grzegorz Iwaniec, Kinga Kucharzak, Natalia Gomoła, Wiktoria Klimek- uczniowie klas II-III gimnazjum.  Każdy z uczniów otrzymał  test składający się z 30 pytań. Do każdego pytania podane były cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden był prawidłowy. Do konkursowych zmagań uczniów przygotowywały p. Krystyna Klimek – nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, p. Małgorzata Odalska – nauczyciel matematyki w gimnazjum.

Emilia Kamińska

 


 MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

     Uczniowie Gimnazjum w Mysłowie wzięli udział w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej odbył się 10 kwietnia w Łukowie. Naszą szkołę na powiatowym etapie turnieju reprezentowali : Dagmara Beczek klasa II a, Marcelina Beczek klasa III a, Arkadiusz Kwas klasa III a, nauczycielem przygotowującym do konkursy była p. Małgorzata Odalska.

     Do udziału w turnieju uczniów zaprosili: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Starostwo Powiatowe. Celem jest rozpowszechnianie zasad i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W szczególności turniej ma za zadanie popularyzowanie wśród młodzieży znajomości zasad przeciwpożarowych i postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Eliminacje powiatowe przeprowadzono w formie pisemnej i ustnej.

 

Małgorzata Odalska


 SPOTKANIE Z CZYTELNIKAMI

     W Gminnej  Bibliotece Publicznej w Woli Mysłowskiej 6 kwietnia 2018r. odbyło się spotkanie autorskie z panią Barbarą Kosmowską - autorką książek zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Za swoją twórczość pisarka otrzymała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, pracuje  w Akademii Pomorskiej w Słupsku. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych: z Mysłowa, Lisikierza i Jarczewa. Autorka nawiązywała do swojej twórczości oraz odpowiadała na liczne pytania dzieci. Pani Barbara od samego początku aktywnie uczestniczyła w spotkaniu z uczestnikami poprzez  bardzo ciepły i serdeczny kontakt. Mówiła m.in. na temat marzeń, o tym, że warto dążyć do ich realizacji. Uczestnicy pytali o ulubioną książkę pisarki, o to, skąd czerpie pomysły i czym się inspiruje w swojej pracy. Pani Barbara opowiadała o swojej pierwszej książce napisanej dla młodzieży czyli o „Bubie”, o cyklu opowiadań, w których pisze o trudnych historiach życiowych. Na pytanie, jakie tematy porusza w swoich książkach, pisarka odpowiedziała, że pisze m.in. o wydarzeniach, na które nie mamy wpływu, o utracie bliskiej osoby. Na zakończenie miłego spotkania Barbara Kosmowska złożyła autografy w swoich książkach; były również pamiątkowe zdjęcia.  Dziękujemy p. Ewie Koniecznej, dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Mysłowskiej za zaproszenie na spotkanie.

Agnieszka Zalewska

 

 

 "WIOSNA - PORA RADOSNA"

     Na pierwszy dzień wiosny każdy czeka z utęsknieniem. Zatem, gdy nadejdzie, należy go odpowiednio uczcić.

     Pierwszy dzień wiosny można świętować w różny sposób. W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mysłowie samorząd uczniowski we współpracy z radą pedagogiczną przygotował szereg atrakcji łączących zabawę z nauką.
     W tym roku pierwszy dzień wiosny w naszej szkole obchodziliśmy w sposób urozmaicony, ciekawy i kolorowy  - głównie dało się zauważyć zielony kolor. Ważnym celem imprezy była integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły. Punktualnie o godzinie 09.00 wszyscy zgromadziliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie poszczególne klasy rywalizowały ze sobą w Festiwalu Piosenki Biesiadnej, dlatego uczniowie wykonali utwory z tego gatunku muzyki.
     W tym roku gościliśmy po raz pierwszy uczniów Szkoły Podstawowej we Wnętrznem. Tradycyjnie naszymi gośćmi byli uczniowie z Wandowa i Lisikierza.   Wśród  gimnazjalistów wygrała klasa III b, a wśród uczniów szkół podstawowych - goście z Wnętrznego i uczniowie z Wandowa.

            Po występach festiwalowych przyszedł czas na Dzień Świętego Patryka przygotowany przez uczniów klasy II b gimnazjum. Był słodki poczęstunek i  część artystyczna w wykonaniu uczniów. Na początku zaprezentowane zostały piosenki w języku angielskim i historia Św. Patryka. Następnie uczniowie brali udział w różnych konkurencjach. Poziom przygotowania był bardzo wysoki. Jury miało bardzo trudny wybór. Podczas występów widownia bawiła się świetnie, klaszcząc i pomagając występującym. Uczestnicy  szkolnego konkursu „Jeden z dziesięciu ” godnie walczyli o zwycięstwo.

            Po wszystkich konkursach pani Mariola Kosmowska, wicedyrektor szkoły, wręczyła uczestnikom nagrody  i dyplomy – nikt nie został pominięty J.
Dzień ten był pełen atrakcji. Po zakończeniu imprezy wszyscy zadowoleni odjechaliśmy do domów. Zwycięzcom  jeszcze raz gratulujemy!

 

Aleksandra Czajka


 

WNIOSEK


 SUKCESY SPORTOWE UCZNIA NASZEGO GIMNAZJUM

     Dnia 10 marca 2018r. w Chełmie odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Biegach Przełajowych.  Gimnazjalista ze szkoły w Mysłowie Damian Grzyb w kategorii Junior Młodszy zdobył złoty medal na dystansie 3,5 kilometra. Do zawodów przygotowuje ucznia pan Mariusz Zawadzki, nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Mysłowie.

Gratulacje.

 


 Z OKAZJI ŚWIĘTA KOBIET

"Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów"

Pierre de Brantome

 

Miłym wydarzeniem w naszej szkole był uroczyście obchodzony Dzień Kobiet. Aby umilić to święto wszystkim paniom i dziewczynom, chłopcy z Samorządu Uczniowskiego pod opieką panów: Andrzeja Sprychy i Przemysława Mańko,  przygotowali program artystyczny. Były więc życzenia i słowa pełne słońca i radości.

Na zakończenie wszystkim Paniom zostało odśpiewane Sto lat!

Gazetka szkolna również składa życzenia dla naszych Pań i Koleżanek

Miłości po kres i radości do łez,

Promyków słońca i bukietów róż bez końca,

Mnóstwa wrażeń i spełnienia marzeń,

Wiele szczęścia i trafnych decyzji podjęcia.

A w portfelu i na koncie?

Same miliony lub chociaż tysiące!

Grzegorz Iwaniec


GÓRA GROSZA

 

     Jak co roku w naszej szkole przystąpiliśmy do akcji "Góra Grosza". Jej głównym organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom, a patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci z rodzinnych domów dziecka, wyznaczonych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Ważnym celem akcji jest uświadomienie młodzieży, że nawet najdrobniejsze monety zebrane w dużej liczbie mogą stanowić ogromny fundusz, dzięki któremu zostanie udzielona istotna pomoc wielu dzieciom. W dniach 19.02.2018 – 26.02.2018r. prowadziliśmy wielką zbiórkę ,,grosików” na rzecz dzieci z domów dziecka. Na terenie szkoły zostały rozwieszone plakaty informujące o akcji. Uczniowie, pod kierunkiem pedagoga szkolnego p. Agnieszki Zalewskiej i p. Anny Kamińskiej - opiekuna Samorządu Uczniowskiego, organizatorów akcji na terenie szkoły, przeprowadzili zbiórkę groszy. Przez tydzień uczniowie przynosili monety. W sumie zebraliśmy 15 kilogramów monet o wartości 223 złote i 10 groszy, które przekazaliśmy Towarzystwu Nasz Dom. Dzięki akcji klasy gimnazjum mogły zdobyć punkty do KLASY ROKU na podstawie wagi zebranych pieniędzy.

I miejsce – II a

II miejsce - II b i III b

III miejsce -  III a

     Serdecznie dziękujemy uczniom i pracownikom naszej szkoły za poparcie akcji. Po raz kolejny pokazaliście, że możemy na Was liczyć i okazaliście wrażliwość na potrzeby innych. Jesteście wspaniali!

Agnieszka Zalewska

 


"DZIEŃ KRAWATA" W NASZEJ SZKOLE

     W czwartek  22 lutego 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole "Dzień Krawata" pod hasłem: "Przyjdź do szkoły w krawacie, a zdobędziesz punkty Siostro i Bracie!"

Idea akcji była taka, że każdy uczeń, który przyjdzie tego dnia do szkoły w krawacie, nie będzie pytany. Nie miało znaczenia, czy się jest chłopcem, czy dziewczynką. Liczyła się tylko dobra zabawa i poczucie humoru, do którego dodatkiem miał być krawat. Wszyscy wyglądali elegancko i uroczyście, a przy tym odrobinę zabawnie. Było suuuppeerr!!! 

     Pomysłodawcą akcji był Samorząd Uczniowski.

Emilia Kamińska


KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

    

     Dnia 21 i 22 lutego 2018 r. w naszej szkole odbył się konkurs dotyczący wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach szkolnych wzięli udział uczniowie klas II i III gimnazjum i VII klasa szkoły podstawowej. Konkurs miał  na celu propagowanie bezpieczeństwa wśród młodzieży szkolnej.

W eliminacjach w części pisemnej brało udział 10 uczniów; 5 najlepszych uczniów -Dagmara Beczek klasa II a,  Milena Popiołek II a, Marcelina Beczek III a, Arkadiusz Kwas IIIa, Agata Chudzik klasa IIIb przeszło do drugiego etapu. W konkursie powiatowym wezmą udział: Marcelina Beczek, Arkadiusz Kwas, Dagmara Beczek.

Zmagania konkursowe uczniów oceniła komisja w składzie: Małgorzata Odalska – nauczyciel, Agnieszka  Zalewska pedagog szkolny,  Aleksandra Kamola –

bibliotekarz.

Grzegorz Iwaniec


TEATR TAŃCA "KWIECISTE GWIAZDY"

     W  poniedziałek 19 lutego przyjechały do naszej szkoły „Kwieciste gwiazdy”-  teatr tańca z Ukrainy. Artyści zaprezentowali program taneczny. Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście w osobie pana Wójta Gminy Wola Mysłowska Władysława Miki z  przyjemnością obejrzeli występ zespołu, na który złożyły się tańce ludowe, towarzyskie, utwory nowoczesne, elementy baletu. Program był bardzo bogaty i różnorodny. Tancerze wystąpili w barwnych strojach, które przygotowują sobie sami. Występy Teatru Tańca „Kwieciste Gwiazdy” budzą zawsze wielkie emocje zgromadzonej publiczności, Tak więc poniedziałek był w naszej szkole świętem tańca i dostarczył nam  wiele radości i miłych przeżyć.

 Emila Kamińska

 


 WALENTYNKI W NASZEJ SZKOLE

     W szkole podstawowej została uruchomiona poczta walentynkowa. Jak ona działa?  Informacja o przedsięwzięciu pojawiła się odpowiednio wcześniej, aby wszyscy chętni uczniowie mogli przygotować walentynkę. Gotowe „miłosne wyznania” były wrzucane do specjalnego pojemnika, a następnie - w dniu zakochanych 14 lutego - rozdawane były przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego- walentynkowego listonosza- Damiana Sobiecha. Kartkę można było  przygotować wcześniej w domu, aby była to wyjątkowa laurka, która zachwyci obdarowywaną osobę.


WALENTYNAKA DLA KIEROWCY

     Także w tym dniu uczniowie gimnazjum, w asyście panów policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego w Łukowie, przekazywali przygotowane specjalne walentynki dla uczestników ruchu drogowego. Były one w czerwonym kolorze dla kierowców jadących zgodnie z przepisami ruchu drogowego i w czarnym - dla pozostałych, którzy tego dnia zamiast mandatu otrzymywali  „laurki w czarnym kolorze”, czyli  pouczenie.

Szkolny sklepik też „stanął na wysokości zadania”, zamawiając specjalne lizaki
w kształcie serca. Można nimi było obdarować bliskich sercu koleżanki i kolegów. Dziękujemy p. Aleksandrze Kamoli, która jest opiekunem sklepiku.

Aleksandra Czajka

 


ZABAWA CHOINKOWA

    

     30 stycznia 2018 roku w naszej szkole odbyła się oczekiwana choinka. Od godz. 10.00 do 13.30 salę gimnastyczną  wypełnili najmłodsi miłośnicy tańca. Byli to uczniowie klas 0-VII. Czas  miło upłynął dzięki wspaniałej muzyce oraz konkursom i rozrywkom organizowanym  przez didżeja. Podczas zabaw uczestnicy wykazali się sprytem, pomysłowością i zwinnością. Zwycięzcy otrzymali drobne upominki. O godzinie 13 mogliśmy podziwiać aktorskie poczynania uczniów kl. V, VI i VII w przygotowanej części artystycznej pod tytułem „Kopciuszek”. Nad całością spektaklu i scenografią czuwały p. Hanna Frąc i Krystyna Klimek. Po części artystycznej dla wszystkich uczniów w salach lekcyjnych został przygotowany przez rodziców smakowity poczęstunek.

Od godz. 15.00 do 21.00 parkiet zajęli uczniowie klas II i III gimnazjum. Starsi uczniowie skupili się głównie na dobrej muzyce, tańcu i towarzyskich pogawędkach. Im także zapewniono smakołyki i kanapki.

Zabawa choinkowa to doskonały czas na integrację całej społeczności. Do szkoły licznie przybyli  rodzice, młodsze rodzeństwo i absolwenci, którzy jak zwykle nie zawiedli. Serdecznie dziękujemy Radzie
Rodziców, nauczycielom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do wspaniałej organizacji imprezy.

Aleksandra Czajka

  PODSUMOWANIE NASZEJ PRACY

     W środę  24 stycznia  2018 roku w sali gimnastycznej miało miejsce podsumowanie I semestru nauki, podczas którego Pani Dyrektor przedstawiła wszystkie sukcesy naszej placówki oraz osiągnięcia uczniów tj. sukcesy sportowe, dydaktyczne bądź 100% frekwencję. Podczas tego zebrania odbyło się również uroczyste wręczenie stypendiów dla osób z najwyższą średnią przez panią Kingę Szerszeń przedstawiciela Urzędu Gminy Wola Mysłowska. Po spotkaniu rodzice udali się na zebranie z wychowawcami swoich dzieci w klasach.

Uczniowie z najwyższą średnią w szkole podstawowej:

Wojciech Kamola klasa IV

Klaudia Mućka klasa IV

Weronika Wdowiak klasa IV

Piotr Kamola klasa IV

Julia Czerniec klasa V

a w gimnazjum:

Dagmara Beczek II a

Milena Popiołek II a

Weronika Sadło II b

Aleksandra Czajka II b

Emilia Kamińska II b

Grzegorz Iwaniec II b

Natalia Gomoła III a

Wiktoria Klimek III a

Izabela Goliszewska III b

Gratulacje!

Grzegorz IwaniecGRAMY RAZEM Z WOŚP

     Od wielu lat uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Anny Kamińskiej  i Agnieszki Zalewskiej kwestują na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
     W tym roku przyłączyli się do nas uczniowie Szkoły Podstawowej w Lisikierzu. 26. Finał WOŚP odbył się w dniu 14 stycznia 2018, a jego celem było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Od rana można było spotkać wolontariuszy WOŚP w Gminie Wola Mysłowska i poza nią. Akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem! Udało się pozyskać środki w wysokości ponad  11 000 zł. Najwyższa kwota, jaką zebrał wolontariusz, przekroczyła 1600 zł. (wolontariusz ze szkoły w Lisikierzu) Organizatorzy WOŚP w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mysłowie składają serdeczne podziękowania wolontariuszom, wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację 26. finału oraz hojnym darczyńcom.

Aleksandra Czajka


ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

         Jak co roku w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Mysłowie nie mogło zabraknąć babć i dziadków na uroczystości dla nich przygotowanej. Uczniowie klas 0-III 23 stycznia 2018 roku przygotowali pod kierunkiem swoich pań  specjalny program artystyczny. Babcia i Dziadek to osoby, które  w życiu każdego dziecka ogrywają bardzo ważną rolę, dlatego nikomu nie trzeba przypominać o randze tego święta. Licznie przybywający do naszej szkoły goście zasiedli na przygotowanych dla nich miejscach. Na twarzach gości i dzieci widać było ogromną radość. Występującym aktorom towarzyszyło skupienie oraz nutka niepokoju o to, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. 
     Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Renata Pacek, która serdecznie przywitała przybyłych gości. Życzyła wszystkim Babciom oraz Dziadkom samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków. Najważniejszą częścią uroczystości były występy  uczniów klas 0-III. Część artystyczna została przygotowana pod kierunkiem pań:  Agnieszki Zalewskiej, Hanny Kolo, Katarzyny Zięciny i Kornelii Król.  Druga część  to występy gimnastyczne. Sprawnością fizyczną podczas budowania „piramid” wykazały się wybrane dziewczęta klas 0-VI. Przygotowywały pokaz pod opieką p. Ewy Kuryły i Anny Kamińskiej- nauczycielek wychowania fizycznego.

         Dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek oraz podziękować dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i opiekę, a przede wszystkim za czas, który zawsze mają dla wnuków. Wzruszenie dostojnych gości było ogromne, a ukradkiem ocierane  łzy świadczyły o miłości i dumie z ukochanych wnuków, którzy obdarowywali  najbliższych własnoręcznie przygotowanymi prezentami, słodkimi całusami i życzeniami. 
Spotkanie zakończono przy pięknie udekorowanych i obficie zastawionych ciastem, owocami, kawą i herbatą stołach.  Poczęstunkowi towarzyszyły miłe rozmowy i spotkania seniorów. 

To był naprawdę wyjątkowy, pełen radości dzień. Szczęśliwe i uśmiechnięte twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i chwile wspólnie spędzone z wnukami. 

 

Agnieszka Zalewska

 


WARSZTATY DLA KLASY IV

 

     Jednym z problemów w szkole jest słabe opanowanie umiejętności uczenia się. Wielu uczniów najczęściej uczy się wyłącznie na sprawdziany. Dlatego też 22 stycznia 2018r. przyjechały do nas panie Agnieszka Kubiak – psycholog i Joanna Cąkała – psycholog z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łukowie. Spotkanie  miało na celu wskazanie czwartoklasistom zasad skutecznego uczenia się. Warsztaty podzielono na dwie części. Pierwsza- to integracja grupy i część teoretyczna.  Druga- to praktyka. Uczniom przekazane zostały zasady  zawierające niezbędne informacje o wdrażaniu technik uczenia się w codziennej pracy szkolnej. Trzygodzinne spotkanie dla klasy IV zakończyła szkolna pani pedagog dziękując paniom za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania, a czwartakom za aktywny udział.

 

Agnieszka Zalewska

 


W KARNAWALE TO SĄ BALE

     W czwartek  18 stycznia 2018 roku odbył się bal karnawałowy dla dzieci z klas 0-VII. Bogaty program zabaw i konkursów sprawił, iż żadne dziecko się nie nudziło. Dzieci wystąpiły w niezwykle pomysłowych i zabawnych strojach przygotowanych przez rodziców.
     Na parkiecie pojawiły się księżniczki, wróżki, stróże prawa, postacie z filmów i kreskówek. Wiele śmiechu wybuchało podczas tańca z balonikiem. Jak przystało na bal karnawałowy, spośród uczestników zabawy wybrano najciekawsze przebrania. Każde dziecko otrzymało dyplom oraz słodką niespodziankę, a to sprawiło wiele radości. Tego dnia nie brakowało  emocji, radości i euforii.

     W naszej szkole bale są atrakcyjną i bardzo lubianą przez dzieci formą rozrywki. Wspólna zabawa przy muzyce rozwija u nich inwencję twórczą i pozwala bardziej zintegrować środowisko uczniowskie.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie ciekawych kostiumów dla dzieci  oraz towarzyszenie im podczas balu, nauczycielom za zapewnienie opieki  oraz p. Przemkowi, który jest opiekunem Samorządu Uczniowskiego,  za organizację balu. Szczególne podziękowania należą się pani Paulinie Bany za zaangażowanie i przygotowanie ciekawej formy zabaw oraz gimnazjalistom Natalii Kamoli i Marcinowi Miszkurce , którzy wsparli nauczycieli podczas tańców i zabaw ruchowych.

 

 

Agnieszka Zalewska


NASZE FOTOGRAFICZNE SUKCESY 

 

     Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Baczkwie zorganizował
międzyszkolny konkurs  fotograficzny pt." Piękno naszej okolicy w obiektywie".
Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły, zajmując następujące miejsca:

Wiktor Mikołajewski - I miejsce

Julia Lada - II miejsce 

Jakub Jakubowski - III  miejsce 

Wyróżnienie: Klaudia Mućka

Dyplom dla najmłodszego uczestnika konkursu – Pawła Kamoli z  klasy „0”.

Stowarzyszenie „Nasze Wilczyska” i Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Mysłowskiej ogłosiły  konkurs fotograficzny nt.  „Atrakcje turystyczne gminy Wola Mysłowska”.
Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: 

W kategorii szkoły podstawowe:

II miejsce: Wojciech Kamola - klasa IV

Wyróżnienie: Weronika Wdowiak - klasa IV

W kategorii gimnazjum:

I miejsce: Emilia Kamińska klasa II b

II miejsce: Dominika Mróz klasa II b

III miejsce: Grzegorz Iwaniec klasa II b

Wyróżnienie: Maksymilian Szewczak klasa II b

Celem konkursów było ukazanie piękna przyrody najbliższego otoczenia za pomocą fotografii, rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.
Przeprowadzone konkursy objęły opieką p. Agnieszka Zalewska i Renata Jakubowska.

 

Agnieszka Zalewska


 


WIGILIA W NASZEJ SZKOLE

    

     W świątecznej atmosferze 20 grudnia w naszej szkole odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne. W udekorowanych świątecznie salach  znalazły się  choinki, stoły nakryte  białymi obrusami i zastawione wigilijnymi daniami. Wraz z zaproszonymi gośćmi - naszymi rodzicami spędziliśmy ten dzień w wyjątkowej, świątecznej atmosferze. Obejrzeliśmy jasełka bożonarodzeniowe przygotowane pod kierunkiem p. Barbary Frąc w szkole podstawowej i p. Alicji Majek, Agnieszki Zalewskiej -w gimnazjum. Po części artystycznej i ciepłych życzeniach dzieliliśmy się opłatkiem, a przy wigilijnym stole śpiewaliśmy kolędy. Były to chwile pełne magii, uroku i radości.

Aleksandra Czajka

 


KONKURS RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

Mówią, że najpiękniejszy uśmiech ma ten, który wiele wycierpiał”
Ks.  Jan Twardowski

     14 grudnia odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej pod hasłem „Poezja księdza Jana”, w którym wzięli udział uczniowie  II – III klas gimnazjum i klasy VII szkoły podstawowej. Celem konkursu jest propagowanie twórczości patrona Jana Twardowskiego wśród uczniów. Jak co roku uczniowie spotkali się, by obcować z piękną poezją ks. Jana Twardowskiego, w której pełno dobrych uczuć, takich jak: jak miłość, przyjaźń, szacunek do świata roślin i zwierząt. Wykonawcy otrzymali dyplomy, a klasy punkty do konkursu KLASA ROKU. 

Grzegorz Iwaniec  

 


 WYJAZD NA MECZ PIŁKI NOŻNEJ

 

SPOTROWY WYJAZD

         Dnia 9 grudnia odbył się mecz Legii Warszawa kontra Nieciecza. Mecz rozpoczął się o godzinie 20.30. Z Mysłowa wyjechaliśmy ok 17.00, a do domu wróciliśmy około północy. Chociaż było zimno, to emocji nie zabrakło. Oczywiście wygrali nasi Legioniści wynikiem 3:0.

Okiem sprawozdawcy!

-Pierwszy gol:  Guillerme 53’

Łukasz Broź dośrodkował w pole karne, a do piłki próbował dojść Hamalainen. Został jednak nieprzepisowo powstrzymany przez Martina Mikovicia. Sędzia Piotr Lasyk podyktował "jedenastkę", którą wykorzystał Guilherme.

-Drugi gol: C. Pasquato 57’

Hamalainen minął jednego z rywali i świetnie wypatrzył wbiegającego w pole karne Cristiana Pasquato. Zagrał mu piłkę i Włoch kopnięciem z woleja pokonał Jana Muchę.

-Trzeci gol: K. Hämäläinen 65’

Adam Hlousek dośrodkował z lewej strony, Artem Putiwcew wybił piłkę przed pole karne, ale dopadł do niej Hamalainen, który mocnym strzałem podwyższył prowadzenie Legii.

     Pełen emocji mecz zakończyliśmy zwycięstwem, jesteśmy dumni z naszych Legionistów.

Oby więcej takich meczów. 😉

 

Angelika Cegiełka


 MIKOŁAJ W SZKOLE

W środę, czyli 6-go grudnia panował u nas szczególny klimat, gdyż - zgodnie z tradycją – gościliśmy świętego Mikołaja. Święty Mikołaj to bardzo ważna postać, był biskupem Miry, która obecnie znajduje się na terytorium Turcji. Ten chrześcijański święty stał się z biegiem lat ważną postacią występującą w wielu kulturach. Święty Mikołaj zasłynął jako człowiek, który przez całe życie pomagał potrzebującym; wszystkie dobra, jakie posiadał, rozdawał ubogim. Co ciekawe, Mikołaj swoje prezenty przekazywał anonimowo, co dowodzi jego bezinteresowności. Niektórzy 6 grudnia piszą listy do Świętego Mikołaja. Powstało wiele miejsc, do których co roku nadchodzą listy z różnych zakątków świata z marzeniami świątecznymi. Dzieci proszą  w nich głównie o prezenty, starsi o miłości i zdrowie. Jedna z najbardziej znanych siedzib Świętego Mikołaja znajduje się obecnie w Laponii. Chociaż za oknami brak śniegu, to nastrój świąteczny w naszej szkole gościł już od rana. Mikołaj dotarł do szkoły z workiem pełnym niespodzianek, co nasi uczniowie przyjęli bardzo entuzjastycznie. Dla każdej klasy znalazło się coś słodkiego – słodkie upominki wszystkim dzieciom wręczał osobiście Mikołaj. Było dużo radości i uśmiechów. Przejęte i uradowane buźki, zwłaszcza najmłodszych dzieci, potwierdził, że wierzą w Mikołaja i niecierpliwie go oczekują. W tym wyjątkowym dniu Mikołaj również odwiedził nauczycieli i pracowników szkoły. 

Emilia Kamińska

 


 PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY!!! 

     Przez trzy dni – czwartego, piątego oraz szóstego  grudnia trzecioklasiści gimnazjum pisali próbny egzamin gimnazjalny. W poniedziałek, czwartego grudnia była część humanistyczna, czyli język polski oraz historia, rozpoczynająca cały egzamin. Druga część, pisana we wtorek, zawierała przedmioty przyrodnicze (fizykę, biologię, chemię oraz geografię) i matematykę. Trzeciego dnia uczniowie pisali testy z języka rosyjskiego i angielskiego - poziom podstawowy. Dodatkowo, w czwartek osoby zdające język angielski pisały rozszerzenie z tego przedmiotu. Wszyscy trzymali kciuki za naszych gimnazjalistów. Takie egzaminy pokazały młodzieży, co czeka ich już w kwietniu.

Natalia Gomoła


 ANDRZEJKI!!!

     Jest taki czas w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, …wróżb. Od wieków w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka, zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny. 

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.

W naszej szkole 30.11.2017r. w godzinach od do13.00 do 14.30 odbyła się długo wyczekiwana dyskoteka integrująca uczniów gimnazjum,  wcześniej na długiej przerwie można było sobie powróżyć. Uczniowie szkoły  podstawowej bawili się  od 15.30 do 18.30. Zabawę uświetniły przeboje disco poloi muzyki współczesnej. Uczniowie, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, losowali wróżby. Symbole wiedzy magicznej, świece i inne elementy dekoracji dodawały tajemniczości całej scenerii. Uczniowie tańczyli i bawili się wspólnie przy dźwiękach skocznej muzyki. Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy bal. Wszyscy zadowoleni wrócili do domów, pełni wiary, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego magicznego wieczoru.

Grzegorz Iwaniec

 

 


SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY

 

         21 listopada 2017 roku o godz. 900 wszystkie klasy gimnazjalne z Mysłowa oraz klasy siódme z całej gminy Wola Mysłowska udały się na spektakl profilaktyczny do Siedlec.

Głównym celem wyjazdu było obejrzenie spektaklu pt. „Wolę żyć” wystawionego przez „Teatr Es” w Miejskim Ośrodku Kultury i Nauki w Siedlcach. Tematem tego przedstawienia był jeden z problemów współczesnego świata, czyli  zażywanie narkotyków, głównie przez młodzież. Uczniowie dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i konsekwencje brania używek. Mówiono także o tym, jak trzeba zachować się wobec osób, które  popadły w uzależnienie. Cały spektakl został zaprezentowany w ciekawy sposób.

         Część aktorów siedziała na widowni. Grali oni publiczność, która zawzięcie brała udział w dyskusji- byli oni m.in. nauczycielami i pedagogami. Były również sceny pokazujące wizytę u lekarza. Pomiędzy niektórymi częściami  przedstawienia mogliśmy posłuchać kilku piosenek „Dżemu” wykonywanych przez muzyka teatralnego, który grał też na gitarze. Cały spektakl miał bardzo głęboki i mądry przekaz, który na pewno trafił do wielu osób. Po nim przed publicznością odpowiadała na pytania pani, która przez 21 lat była uzależniona od heroiny. Mówiła jak wszystko się zaczęło oraz jak udało jej się wyjść z nałogu. Po spektaklu uczniowie całą grupą wybrali się do Galerii Siedlce na małe zakupy. Spędzili tam dwie godziny, po czym o godzinie 1500 wyruszyli w drogę powrotną.

 

Natalia Gomoła


 DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI!

    

     W naszej szkole z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego każdego roku wybierane są osoby życzliwe innym. W tym roku są to: w klasie II a Michał Miazo, II b Emilia Kamińska, III a Wiktoria Klimek, III b Izabela Goliszewska. Uczniowie ci na co dzień pokazują swoją postawą, że życzliwość nie jest tylko abstrakcyjnym pojęciem. Pozytywna energia, którą przekazują  innym, ma ogromną siłę.

     Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień obchodzony jest  21 listopada, idea tego dnia narodziła się w 1973 r.w Stanach Zjednoczonych. Była to odpowiedź na konflikt Egiptu i Izraela. Inicjatywa miała za zadanie przekonać rządzących do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy.

     Obecnie to święto jest już obchodzone w ponad 180 krajach i ma nieco inny wymiar, mniej polityczny, a bardziej społeczny. Jego cele są następujące: uwrażliwianie ludzi oraz wzbudzanie w nich pozytywnych emocji, zachęcanie do dialogu międzypokoleniowego, jak również wyrażanie protestu przeciwko nienawiści, antypatii i nietolerancji.

 

Emila  Kamińska


 HALLOWEN W NASZEJ SZKOLE!!! 

     Samorząd uczniowski zorganizował w naszej szkole  halloweenową imprezę. Chętnych na ten szalony dzień w dziwacznym przebraniu nie brakowało i tak najciekawsze przebrania miały: Natalia Kamola, Emilia Kamińska, Weronika Matyjasek, Katarzyna Matyjasek, Wiktoria Klimek. Nazwa Halloween wywodzi się z wyrażenia „All Hallow’s Eve”, które oznacza tyle co „Wigilia Wszystkich Świętych”. Jego korzenie sięgają kultury pogańskiej. Do tej pory symbolika tego święta koncentruje się wokół nietoperzy, czarnych kotów czy trupich czaszek. Swoistym symbolem Halloween jest wydrążona dynia z wyciętymi otworami w kształcie oczu i ust. Takie dynie z umieszczoną w środku świeczką wystawia się wieczorem przed domy. Ponadto sztandarowym zwyczajem związanym z tym świętem jest tradycja „Cukierek albo psikus”- dzieci w przebraniach odwiedzają okoliczne domy poszukując słodyczy, jeśli ich nie otrzymają, właściciel domu może stać się obiektem nieprzyjemnego żartu.

     W Polsce Halloween pojawiło się dopiero w latach 90. XX wieku, jednak nadal jest to tradycja obca, która nie wypiera powszechnie praktykowanych obchodów Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek, ale jest traktowana raczej na zasadzie niewinnej zabawy.

     Celem obchodów Halloween w naszej szkole było propagowanie kultury angielskiej czy amerykańskiej, wspieranie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów. Z okazji święta uczniowie wykonali dekorację klasopracowni. W tej kategorii I miejsce zajęły klasy: II b i III b, kolejne: III a, III miejsce zdobyły klasy: II a i VII.   

Emilia Kamińska

 


11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

     Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone co roku 11 listopada, jest dla wszystkich Polaków dniem wyjątkowym, w którym pragną upamiętnić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a od 1932 roku również dniem wolnym od nauki. W kwietniu 1937 roku nadano mu rangę święta państwowego. Odzyskanie niepodległości po raz pierwszy w pełni uroczyście upamiętniono 14 listopada 1920 r. Wybór 11 listopada uzasadnić można ostateczną klęską Niemiec w I wojnie światowej  oraz zawarciem  rozejmu 11 listopada 1918, które ją  kończyło.

     Uczniowie z klas gimnazjalnych, podobnie jak pozostali Polacy, postanowili uczcić poległych w walce o niepodległość naszego kraju. W tym celu pod okiem p. Hanny Skwarek oraz p. Anny Kamińskiej przygotowali uroczystą akademię, która w gimnazjum miała miejsce  14 listopada 2017 r.
Uczniowie klas szkoły podstawowej razem z p. Krystyną Klimek i p. Kornelią Król również zorganizowali akademię poświęconą rocznicy 11 listopada. Na początku p. dyrektor Renata Pacek wygłosiła uroczyste przemówienie dotyczące  tak ważnej dla nas daty, po czym głos zabrali uczniowie śpiewający wojenne pieśni lub recytujący patriotyczne wiersze. Uroczystość miała poważny i podniosły nastrój.

Weronika Sadło

 


 ŚNIADANIE DAJE MOC!

     Podobnie jak w roku ubiegłym 8 listopada uczniowie klas 0-III włączyli się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc” organizowanej w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania.

     Uczniowie najpierw założyli odpowiednie stroje (fartuszki i czepki lub chusteczki), umyli ręce, następnie przygotowywali, a potem wspólnie spożywali drugie śniadanie.

     Na „stolikach śniadaniowych” znalazły się kolorowe kanapki, przeróżne sałatki owocowe i warzywne, niesamowicie zachęcające przekąski oraz pyszne soki.

     Oprócz tego przeprowadzono pogadanki na temat roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Dzięki niemu dzieci mają siłę i energię do nauki i zabawy, lepiej się koncentrują na wykonywanych zadaniach. Uczniowie dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność. Ważne jest też, aby jeść pięć posiłków w ciągu dnia, o stałych porach i bez pośpiechu, systematycznie sięgać po nabiał, ryby i mięsa oraz ciemny chleb zamiast bułek, a także picie soków czy wody zamiast szkodliwych napojów gazowanych. Wspomniano też o niezbędnym ruchu oraz unikaniu słodyczy i chipsów, które są niezdrowe.

 

     Akcja była dla uczniów wspaniałą zabawą, integracją podczas prac grupowych oraz zwiększyła ich świadomość na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka.


 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

     Jak co roku, 14 października obchodzimy uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, potocznie zwaną Dniem Nauczyciela. W tym roku święto w naszej szkole miało miejsce wyjątkowo 18 października, w środę. Pomysł na scenariusz, scenografię i choreografię zrodził się w głowie p. Hanny Frąc. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowali dla wszystkich pracowników występ artystyczny, w którym dominowało żartobliwe podejście do spraw szkolnych. Radosny nastrój podkreślały znane melodie. Udanym pomysłem było włączenie do scenariusza znanych i lubianych piosenek, m.in.: „Żeby szczęśliwym być ” z repertuaru Anny Jantar, „Powiedz” grupy Ich Troje, „Kocham cię jak Irlandię” zespołu Kobranocka. Zadowoleni widzowie żywiołowo i spontanicznie reagowali na utwory i dobrze się bawili, oglądając występ. Na zakończenie przemówiła pani dyrektor Renata Pacek i nagrodziła nauczycieli za trud poświęcenia, który wkładają w to, aby nas czegoś nauczyć. Jednocześnie gorąco pożegnała p. Jolantę Dadas, która odeszła na emeryturę.

Emilia Kamińska


 WYCIECZKA DO WARSZAWY

    

     13 października o godzinie 08:30 wyruszyliśmy na wycieczkę do Warszawy, której głównym celem był spektakl w Teatrze Buffo „Antygona” Na miejsce przybyliśmy przed  czasem, a więc spacerkiem udaliśmy się przed budynek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie niektórzy z nas widzieli posłankę p. Krystynę Pawłowicz udającą się żwawym krokiem na obrady. Po odebraniu w kasie teatru biletów mogliśmy zająć wyznaczone miejsca. Spektakl przebiegł bardzo ciekawie.

Wspaniałe kostiumy i znakomita gra aktorów oraz zadziwiające efekty świetlne pozwalały się przenieść myślami do starożytnej Grecji, gdzie toczy się cała akcja. Spektakl uważam za udanyi bardzo ciekawy. Po około godzinie, gdy występ się skończył, spotkaliśmy się z naszymi paniami na zewnątrz budynku, by kontynuować dalszą część wycieczki. Udaliśmy się na zakupy do centrum handlowego „Złote Tarasy”, był „shopping” i McDonald. Około godziny 18 cali, zdrowi i najedzeni dotarliśmy do szkoły, skąd odebrali nas rodzice.

Aleksandra Czajka


WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE

     Dnia 12.10.2017r. odbyły się w naszej szkole, jak co roku, warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w wymiarze 3 godzin z każdą klasą trzecią. Zajęcia prowadziła p. Renata Okoń  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie, doradca zawodowy. Tematyka zajęć związana była z pogłębianiem samowiedzy, zdobywaniem informacji, dotyczących własnych zainteresowań, umiejętności, wartości, w aspekcie trafnego wyboru szkoły średniej i konstruowania planów kariery zawodowej. Celem spotkania doradcy zawodowego w klasach trzecich jest określenie indywidualnych zdolności uczniów oraz ich predyspozycji zawodowych, jak również pomoc w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej. Spotkanie pomaga uczniom uświadomić sobie własne zdolności i zainteresowania, którew przyszłości mogą zapewnić zdobycie atrakcyjnego zawodu, zgodnie z predyspozycjami i indywidualnymi możliwościami, a co za tym idzie zdobycie zatrudnienia i szansy na realizację marzeń.

Agnieszka  Zalewska 


WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     Dnia 02.10.2017r w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. Wybierali przewodniczącą samorządu uczniowskiego spośród 2 kandydatek. Nad prawidłowym przebiegiem glosowania czuwała komisja wyborcza w składzie:

Wiktoria Klimek kl. III a, Grzegorz Iwaniec kl. II b. Po jego zakończeniu dokonali obliczeń głosów. W głosowaniu wzięło 68 osób, wśród wszystkich oddanych głosów 4 było nieważne. Nauczycielem sprawdzającym poprawny przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego Anna Kamińska. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została uczennica klasy IIb Angelika Cegiełka Serdecznie gratulujemy!!!

     Grzegorz Iwaniec

 


NIECH ŻYJĄ NAM CHŁOPCY!!!

     W naszej szkole 30 września obchodzono Dzień Chłopaka, na zajęciach z  wychowawcą dziewczęta  przygotowały prezenty, z tego faktu chłopcy  bardzo się cieszyli. Przybliżmy sobie historię tego święta: Dzień Chłopca powstał prawdopodobnie przez analogię do Dnia Kobiet. Jak podają źródła po raz pierwszy był obchodzony w 1999 roku. Ponieważ jest to święto dość młode, obchodzone jest na całym świecie w różnych dniach. I tak, w Indiach po raz pierwszy obchodzono je 19 listopada, na Malcie -7 lutego, w Rosji i na Ukrainie -23 lutego, w Brazyli-5lipca, w Norwegii-7października, w Kanadzie - 25listopada.
W Wielkiej Brytanii i Irlandii obchodzony jest 5 kwietnia. Także w Polsce nie ma zupełnej zgodności co do dnia, w którym należy obchodzić ten dzień. Większość źródeł podaje 30 września, ale niektóre wskazują na 10 marca, przy czym 30 września częściej spotykamy się z nazwą "Dzień Chłopaka", podczas gdy 10 marca z nazwą "Dzień Mężczyzny".

Emilia Kamińska


MISTRZ POLSKI Z MYSŁOWA

     Dnia 23 i 24 września 2017r. na terenie AWF Biała Podlaska odbyły się Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce U-16. Uczestniczyli w nich dwaj gimnazjaliści z Mysłowa. Sebastian Lewoszewski został MISTRZEM POLSKI w rzucie dyskiem – rzucił na odległość 61.09 m. Natomiast Damian Grzyb zajął 5. miejsce w biegu na 2000 m z czasem 6.01.70. Opiekunem uczniów jest nauczyciel wychowania fizycznego p. Mariusz Zawadzki. RATULUJEMY TRENEROWI I ZAWODNIKOM.

Aleksandra Czajka


POLICJANT W NASZEJ SZKOLE

     W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację z tym związaną. Dnia 20 września 2017 r. podkomisarz Jarosław Modrzewski z Wydziału Ruchu Drogowego Łukowskiej Komendy Policji przeprowadził pogadankę profilaktyczną, która była podzielona na dwie części. Najpierw rozmawiał z uczniami szkoły podstawowej, a potem z gimnazjalistami. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo w drodze do szkoły. Policjant mówił o bezpiecznym poruszaniu się w terenie zabudowanymi niezabudowanym. Przypomniał również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze. Mówił o tym, jaki kiedy można otrzymać kartę rowerową i prawo jazdy. Podawał konkretne przykłady niebezpiecznych zachowań oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom i młodzieży  jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się z prośbą o pomoc.

Emilia Kamińska


 


INFORMACJA

 

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO -

 P. RENATA PACEK PRZYJMUJE INTERESANTÓW

 CODZIENNIE W GODZINACH 1100 - 1300.

 


NARODOWE CZYTANIE

         2 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie". W tym roku czytaliśmy "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Dzięki pani Hani Frąc uczniowie mieli okazję poznać sylwetkę pisarza a także historię powstania "Wesela". Pani Hania w bardzo ciekawy sposób przybliżyła także treść utworu. Uczniowie mieli również okazję wcielić się w role bohaterów "Wesela", czytając z podziałem na role fragmenty dzieła. Spotkanie zakończyliśmy chocholim tańcem.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

     W tym roku szkolnym wakacje trwały dłużej! Czwartego  września uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się w sali gimnastycznej.  Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała p. dyrektor Renata Pacek. W polskiej edukacji zaszły spore zmiany, bo po raz pierwszy uczniowie rozpoczęli naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej. Pani dyrektor przyznała, że wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego czekają na dzieci spore wyzwania. Zapewniła jednocześnie uczniów, że zawsze mogą liczyć na kadrę pedagogiczną. Przedstawiła nowo zatrudnionych nauczycieli: p. Kornelię Król - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz p. Ewę Chudzik nauczyciela języka angielskiego. Następnie pani wicedyrektor Mariola Kosmowska odczytała list pani kurator oświaty skierowany do uczniów, rodziców, nauczycieli. Do naszej szkoły będzie uczęszczało w tym roku 153 uczniów,  zajęcia będą trwały od godziny 8.30 do 14.30 przez pięć dni w tygodniu. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych. We wtorek 5 września uczniowie z nauczycielami i rodzicami wzięli udział w mszy św. W nowym roku szkolnym życzymy uczniom i nauczycielom wiele zadowolenia i wspaniałych sukcesów.

Emilia Kamińska


 


 

 

TRASY KURSOWANIA AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018