Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2016r.

o godz. 9 na sali gimnastycznej, serdecznie zapraszamy

uczniów i rodziców.

 

 TRASY KURSOWANIA AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017